O AUTORZE

Emilian Prałat – doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, filolog slawista. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim na sztuce wielkopolskiej, zwłaszcza związanej z mecenatem artystycznym rodu Chłapowskich, ponadto na sztuce Słowiańszczyzny Południowej i Bizancjum. W kręgu jego uwagi pozostaje również ikonografia, procesy recepcji oraz pogranicza kulturowe. Pełni funkcję społecznego opiekuna zabytków powiatu kościańskiego, co znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniach i aktywnej działalności na rzecz ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego. Jest stypendystą MNiSW, członkiem kilku Towarzystw, autorem licznych artykułów naukowych, a także książek, z których najważniejsze to:

 

Na promocję poszerzonej reedycji książki „Miejsca i Sztuka. Turew” zapraszamy już w czerwcu 2017 r.