MIEJSCA I SZTUKA. TUREW

Książka poświęcona Turwi to ogniwo spajające wszystkie publikacje, w których pojawia się ród Chłapowskich. Będąc siedzibą rodową odgrywała Turew na przestrzeni dziejów rolę zwornika dla całej rodziny. W planowanej na II kwartał 2017 roku reedycji publikacji, poszerzonej i poprawionej przedstawione zostaną dzieje miejscowości od czasów prahistorycznych na współczesnych skończywszy. Szczególny akcent położony zostanie na przybliżenie w oparciu o niepublikowane dotychczas materiały, sylwetek najważniejszych członków turewskiej linii Chłapowskich. Zaprezentowany zostanie wspaniały zespół pałacowo-parkowy wraz z kaplicą, unikatowy w skali kraju krajobraz kulturowy, którego jednym z najważniejszych elementów są do dnia dzisiejszego zadrzewienia śródpolne znacząco podnoszące estetykę krajobrazu. Przybliżona zostanie także historia takich obiektów jak cukrownia, gorzelnia.