MIEJSCA I SZTUKA. RĄBIŃ

rabin okladka

Znajomość historii i kultury własnej miejscowości i jej okolicy, czyli małej ojczyzny, wzmacnia poczucie identyfikacji z nią, budując tym samym lokalny patriotyzm. Kościół parafialny jest głównym dobrem materialnym wspólnoty parafialnej. Dla lokalnej społeczności stanowi punkt odniesienia i symbol przeszłości. Uratowanie go przed katastrofą budowlaną to wyraz identyfikacji, więzi, lokalnego patriotyzmu. Dzięki determinacji i skutecznej operatywności proboszcza parafii w Rąbiniu, który zdołał pozyskać środki finansowe z rozmaitych źródeł, a także dzięki niezwykłej solidarności, ofiarności i bezpośredniemu zaangażowaniu (prace przygotowawcze i porządkowe) mieszkańców parafii oraz udziałowi specjalistów z wielu dziedzin nauki i techniki zabytkowy kościół został nie tylko uratowany, ale i wyremontowany wraz z jego bezpośrednim otoczeniem.

            Cennym dowodem lokalnego patriotyzmu jest i ta książka,  powstała z jednej strony z chęci opisania i udokumentowania przeszłości małej ojczyzny, a z drugiej po to, by  przekazać zupełnie nowe informacje i udostępnić szerokiemu ogółowi wielkie bogactwo odkryć i, których dokonano przy okazji ratowania kościoła, w trakcie jego gruntownego remontu oraz renowacji jego wyposażenia.

            Niewiele jest małych osad, które doczekały się tak szczegółowego opracowania swej przeszłości jak Rąbiń, i niewiele jest obiektów sakralnych, z ich wyposażeniem i ich historią, opisanych tak gruntownie i udokumentowanych tak szczegółowo (z licznymi i kolorowymi zdjęciami) jak rąbiński kościół. Publikacja ta oparta została na bogatej, solidnej  podstawie źródłowej i z pewnością przyczyni się do utwierdzenia i pogłębienia lokalnego patriotyzmu, będąc zarazem jego wyrazem i hołdem dla niego. Dla historyków, historyków sztuki, regionalistów będzie cennym źródłem informacji. Praca dra Emiliana Prałata jest też przejawem więzi łączącej wspólnotę parafii Rąbiń z rodziną Chłapowskich, której działalność na trwałe zapisała się w pamięci lokalnej społeczności.

 

przedmowa prof. Krzysztofa Chłapowskiego

| SPIS TREŚCI | PARTNERZY I PATRONI | RELACJA Z PROMOCJI KSIĄŻKIMEDIA O PROMOCJI I KSIĄŻCE |