O SERII


W dziełach sztuki zamknięta jest cząstka przeszłości, pragnienie piękna, odczuwane przez każdego człowieka. Czy jednak dzisiaj jesteśmy w stanie usłyszeć słowa historii z niej płynące? Czy potrafimy zrozumieć język sztuki? Czy mamy świadomość, że nie pielęgnując pamięci o przeszłości, skazujemy się na brak przyszłości…?

Cykl publikacji pod wspólnym tytułem Miejsca i Sztuka to autorska seria wydawnicza Emiliana Prałata.  Jej celem jest przybliżenie historii i sztuki poszczególnych miejscowości ziemi kościańskiej związanych w pierwszej kolejności z rodem Chłapowskich oraz ich mecenatem kulturalnym i artystycznym. Każde z opracowań zawiera obszerną część historyczną prezentującą najodleglejsze dzieje poszczególnych miejscowości i postaci z nimi związanych. Towarzyszą temu liczne materiały źródłowe, w tym unikatowe archiwalia ze zbiorów prywatnych najważniejszych rodów szlacheckich Wielkopolski. W kontekście historii osadzone są kolejne części opracowań prezentujące najciekawsze i najwartościowsze realizacje artystyczne, dzieła sztuki i zabytki, czemu towarzyszą szczegółowe opisy katalogowe oraz bogaty materiał ilustracyjny. Na kolejnych stronach odkrywamy tajemnice ginące w mrokach przeszłości, poznajemy życie rodzin, po których pozostały dzisiaj jedynie wielkie imiona przyćmionej sławy, pałace, dwory i sztuka – mówiąca nierzadko więcej, niż niejedno kronikarskie opracowanie.

Sztuka to nie tylko malarstwo, rzeźba i architektura, ale także przyroda, siłą ludzkiego umysłu i pracą kilku pokoleń przekształcana w oparciu o kategorie estetyczne. Zaowocowały one niezwykle cennymi założeniami parkowymi, które poza walorami przyrodniczymi, są także świadectwem praktycznie nieznanej, wielkopolskiej sztuki ogrodniczej.

Seria wydawnicza Miejsca i Sztuka to próba ocalenia pamięci i piękna. To zwrócenie uwagi na wsie i miasteczka, małe ojczyzny, których historia jest równie pasjonująca co wielkich metropolii. To wreszcie szansa zatrzymania się i odkrycia fascynujących miejsc, tak bliskich, lecz zarazem odległych…

W ramach serii ukazały się następujące publikacje: