Miejsca i Sztuka. Racot

Racot i jego artystyczne dzieje doczekały się wielu opracowań. W pierwszym rzędzie wspomnieć należy pracę Stanisława Stryjeńskiego Pałace wiejskie i dwory z czasów saskich, Stanisława Augusta i Księstwa Warszawskiego w Województwie Poznańskiem z 1929 roku1. Pałac w Racocie zajmuje w…

Miejsca i Sztuka. Rąbiń

Znajomość historii i kultury własnej miejscowości i jej okolicy, czyli małej ojczyzny, wzmacnia poczucie identyfikacji z nią, budując tym samym lokalny patriotyzm. Kościół parafialny jest głównym dobrem materialnym wspólnoty parafialnej. Dla lokalnej społeczności stanowi punkt odniesienia i symbol przeszłości. Uratowanie…

Miejsca i Sztuka. Kopaszewo

Ciągle zbyt słabo uświadamianym jest bezsporny skądinąd fakt, że mamy w Polsce wiele ważnych i ciekawych dzieł sztuki czekających na odkrycie i wiele ciekawych historii czekających na opowiedzenie. Krajobraz Wielkopolski jest fascynującym środowiskiem kulturowym obfitującym w takie zapoznane bogactwo. Książka Emiliana Prałata dotyczy…

Miejsca i Sztuka. Turew

Książka poświęcona Turwi to ogniwo spajające wszystkie publikacje, w których pojawia się ród Chłapowskich. Będąc siedzibą rodową odgrywała Turew na przestrzeni dziejów rolę zwornika dla całej rodziny. W planowanej na 4 kwartał 2016 roku reedycji publikacji, poszerzonej i poprawionej przedstawione…